Bondye fè moun li vle gras, ki dwa w pou fache?

screenshot_20161226-172744Anpil moun pral fache pou sa m pral di a, men gras Bondye pa gen patipri. Menm si yon moun ta pi gwo kriminèl oubyen imoral sou latè, depi l repanti, Bondye ka fè l gras. M pral pi lwen: menm si moun sa a ta repanti imedyatman avan l mouri, Bondye ka fè l gras menm jan Jezi te fè sa pou lawon dwat la. Continue reading “Bondye fè moun li vle gras, ki dwa w pou fache?”

Lagè sou Fèt Nwèl

screenshot_20161224-111802Jodi a gen plizyè gwoup moun ki deklare Fèt Nwèl la lagè Etazini. Gen mizilman ki rayi tout fèt kretyen, gen Temwen Jewova ki rayi tout fèt anjeneral, gen menm kèk gwoup kretyen ki sibi enfliyans Temwen Jewova ki rayi fèt la tou.

Continue reading “Lagè sou Fèt Nwèl”

Revolisyon “Social Media”

the-social-media-revolution

Sa nou rele “Social Media”, oubyen medya sosyal an kreyòl, deklannche yon veritab revolisyon anba je nou la a pandan 20 dènye ane yo. Bagay ki te kreye pou jwèt vin tounen gwo zouti kominikasyon, maketing, biznis, sosyalizasyon elatriye. Pa gen jwèt ankò. Se plizyè milya dola mèt Facebook la ap brase ak sitwèb epi app li a. Moun ap fè Mastè nan Facebook. Gwo konpayi ap pran moun pou jere medya sosyal pou yo. Gade de ti videyo sa yo pou aprann plis. Continue reading “Revolisyon “Social Media””

When politics tears families apart

By Jonel Juste

argument-facebook

2016 was (and still is) a very political year. It was an election year; one of the most divisive in America. Socially, it caused a lot of collateral damage. On social media, people unfriended or unfollowed each other; some couples even broke up over politics. This country need to heal and reconcile with itself.  Continue reading “When politics tears families apart”

Bloke pòno sou Facebook ou (videyo)

Screenshot_20161212-234253.jpgFacebook se yon bèl espas pou moun eksprime yo, se yon bèl platfòm pou moun pataje anpil bon bagay, men se konsa tou chaje vakabon ak sanzave ki sou li. Travay moun sa yo se poste tout kalte fatra sou paj moun. Yo pataje anpil materyèl pònografik tou. Si je w pa ouvri, wap pran nan mera. Gade videyo sa a pou aprann plis. 

Continue reading “Bloke pòno sou Facebook ou (videyo)”