Yon Misyon Ak 4 Sivil nan Lespas

Pou premye fwa nan listwa, yon misyon spasyal ap genyen 4 sivil ladan l sèlman. Moun sa yo pral monte nan lespas sou yon navèt spasyal, kite atmosfè a, vole alantou tè a epi retounen. Navèt la ki rele Dragon Crew ta dwe dekole 15 septanm 2021. Pou anpil moun, sa bay espwa yon jou nenpòt ki moun ap ka al nan lespas.

Continue reading “Yon Misyon Ak 4 Sivil nan Lespas”

Museum Of Graffiti Honors The Queen Herself: Lady Pink

Posted By Jonel Juste ArtburstMiami.com

Female artists are thriving in the graffiti arena. But it was not always this way. Fifty years ago, the graffiti world was male-dominated, and just a few women practiced the art form. Among them was Lady Pink (Sandra Fabara), who embarked on this artistic journey in 1979.

Continue reading “Museum Of Graffiti Honors The Queen Herself: Lady Pink”