Bondye pa gen Pwoblèm ak Bagay

materialBondye pa gen okenn pwoblèm ak bagay. Kit bagay la se yon bout bwa, yon wòch, yon moso fè, yon moso papye, yon bout plastik, yon kay, yon machin, lajan, yon chèz, yon kabann, bout domino, bwat katon, ze kalanderik, elatriye. Bondye pa gen pwoblèm ak bagay, se Bondye ki kreye bagay, li kreye fè, wòch, sab, lò, dyaman, elatriye. Continue reading “Bondye pa gen Pwoblèm ak Bagay”

Eske w ta renmen al viv sou yon lòt planèt?

marsAn 2013, yon konpayi prive Lawolann ki rele Mars One te lanse yon petisyon sou Entènèt pou envite moun al viv sou yon lòt planèt. Plis pase 200 000 moun te enskri pou al patisipe nan yon misyon tèt chaje kap mennen yo sou planèt Mas an 2027.

Continue reading “Eske w ta renmen al viv sou yon lòt planèt?”