Eske se Kòlè Bondye oubyen Lanati?

wrath

Gen yon gwoup pwotestan Etazini (ak Ayiti tou), depi yon katastwòf natirèl pase yon kote, kit se yon siklòn ou yon tranblemanntè, yo kouri di se Letènèl kap frape pou pini peche lèzòm ki fè twòp sou latè.

Continue reading “Eske se Kòlè Bondye oubyen Lanati?”

Advertisement