Bondye pa bezwen moun ede l

Pèsonn pa bezwen ede Bondye pini moun. Bondye pa bezwen bwa fizi pèsonn pou ede l fè jistis ni mete lòd nan dezòd. Bondye granmoun, la degaje l pou kò l. Nou pa bezwen ede l touye, ede l jije, ede l kondane, ede l kale moun, maspinen moun. Bondye di w non mèsi.
Continue reading “Bondye pa bezwen moun ede l”

Advertisement

Aucun rapport entre économie et (bonnes ou mauvaises) mœurs

mexico divided3

J’ai du mal à comprendre le rapport entre économie et mœurs. Quel rapport entre la richesse d’un pays et ce que les gens font dans leur chambre à coucher? A en croire certains, plus un pays est “moral” en ce qui a trait aux mœurs, plus il est prospère financièrement, et plus il est immoral moins il serait prospère, quoiqu’il nous semble que ce soit tout à fait le contraire.

Continue reading “Aucun rapport entre économie et (bonnes ou mauvaises) mœurs”

Eske se Djòb Kretyen pou “Ranje” Lemonn? (Is it Christians’ job to “fix” the fallen world?)

 

AmericaDoomedPandan eleksyon kap fèt Etazini yo la a, nou wè anpil kretyen Ameriken ki fin mande awoyo, ki di fòk yo fè yon jan pou sove peyi a kap fin depafini, fòk yo vote yon prezidan ki pral goumen kont imoralite, fòk yo fè Bondye reprann plas li nan sosyete a elatriye.

Continue reading “Eske se Djòb Kretyen pou “Ranje” Lemonn? (Is it Christians’ job to “fix” the fallen world?)”

Le Syndrome Farah (Foli Farah)

Point Blur_Jun042016_124437Sa nou rele « Le Syndrome Farah », oubyen Foli Farah, se ka yon seri de moun, fanm kou gason, ki te fon nan lemonn epi ki vin konvèti. Anpil fwa olye moun sa yo al nan yon bon legliz pou yo aprann, yo pito ap mache “preche”, “bay temwayaj”, tounen evanjelis enpwovize sou Facebook. Gen ladan yo ki vin chite epi ki fè pimal pase avan yo te konvèti. Se sa ki te rive yon ti dam ki rele Farah kap viv Nouyòk. Farah se yon ka sosyolojik ki enteresan. Annou li yon pòs mwen te pataje sou Facebook sou ka manzè a.  
Continue reading “Le Syndrome Farah (Foli Farah)”