Le Syndrome Farah (Foli Farah)

Point Blur_Jun042016_124437Sa nou rele « Le Syndrome Farah », oubyen Foli Farah, se ka yon seri de moun, fanm kou gason, ki soti nan peyi tankou Ayiti ak yon mantalite fèmen, konsèvatè, epi ki rive nan yon peyi tankou Etazini ki gen yon mantalite liberal ki totalman diferan ak moun sa yo te kite nan peyi yo. Premye bagay moun sa yo fè se joure, « preche », goumen ak mantalite peyi etranje a jiska yon jou konsa, lè lòlòy yo vire, yo chavire, yo tonbe fè tout sa yo tap denonse ki pa bon. Se sa ki rive yon ti dam ki rele Farah kap viv Nouyòk (Nou pa bay tout non l pou prezeve idantite l). Farah se yon ka sosyolojik ki enteresan. Annou li yon pòs mwen te pataje sou Facebook sou ka manzè a.  

“Nap suiv yon ka depi kèk jou la a sou Facebook. Se yon ka delika. Gen yon ti dam ki te konn ap “preche” Levanjil toutan sou Facebook. Mwen mete mo preche a antregimè paske se plis jije manzè tap jije moun alevwa joure yo sou pretèks lap ba yo Lapawòl pou yo ka chanje. Bondye pa voye pèsonn al derespekte moun. Nou tout se pechadò, youn pa ta sipoze ap jije ni joure lòt poutèt peche paske nou tout gen grenn zanno kay òfèv. Donk ti dam sa a, ki rele Farah, tap “preche” kont moun ki mete bijou, ki makiye, ki met fo cheve, ki koupe cheve, ki fè sousi, ki raze, ki nan metye, ki nan fònikasyon, adiltè, djesèlmevwa ladouskivyen kenèp, moun kap danse toutouni nan klèb, pwostitiye, elatriye. Farah te toujou parèt sou Facebook toudeblan, tèt mare ak mouchwa blan, wòb anba pye, epi yon gwo Bib kreyòl nan men l, lap mete nan bòl pechadò ak tout moun ki nan tout kalte voksal ak bagay sal. Farah abite Nouyòk.

M te fè plizyè mwa m pat al sou paj Farah. Men avanyè pandan map fè yon rechèch sou Facebook, m tonbe sou manzè kap di gwo betiz lou. M sezi, m mande m eske se Farah, sè Levanjil la, kap pale konsa a. Lè mal gade sou paj manzè, sa m wè m pa ka pale. Farah tounen yon Kim Kardashian, yon aktris pòno kap bay wè frendeng. Paj manzè plen ak foto kote manzè ap poze toutouni, ak kilòt tanga, lap bay tout kalte pòz pònografik. M tèlman sezi m pantan.

M di genlè se djab la ki bezwen fèmen bouch sèvant lan epi ki fè yon bann vye montaj ak foto l yo. M ekri Farah m mande l eske se limenm kap fè foto yo. Manzè di wi. M di poukisa. Manzè reponn se konsa l preche Levanjil kounye a pou jenn gason kapab tande pawòl la. Mezanmi se pa blag map ban nou. M pa tap pèmèt mwen. Bagay la tris.

Gen moun ki di Farah sispann blasfeme non Bondye, manzè di moun yo gwo betiz sa l. Istwa a komik men l tris alafwa. Ti fanm nan bezwen bonjan lapriyè. Mwenmenm, antanke sosyològ Facebook, map eseye konprann sitiyasyon manzè. M sispèk manzè soti ‪#‎Ayiti‬ ak yon “Levanjil djanm” sou li, li vin koresponn ak pechadò bò isit yo. Men lè manzè vini, olye se li ki chanje pechadò yo, se lekontrè ki rive. Anplis, dapre sa m tande manzè di, li genlè ap travay yon kote ki gen anpil moun kap fè tout bagay sal li tap denonse yo. Men se Amerika, ou pa chwazi kote pou travay, ou pa chwazi moun pou travay ak yo, ou bezwen lajan. Tèt Sè Farah pati. Ti sèvèl wòwòt li ki plen ak prejije pa ka sipòte presyon Nouyòk. Manzè gaye. M rele fenomèn sa a, “Le Syndrome Farah”. 

(Jonel Juste, Facebook, June 4, 2016)

 

 

 

Advertisements

Author: jjuste02

Journalist, Communication Specialist, Social Media Marketer, blogger, writer, etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s