Sa gen 20 an, m te gad Titanic gratis…

titanicM pa ka rive kwè sa gen 20 an depi Titanic te soti. M gen yon istwa pèsonèl ak fim sa a. M sonje lè l soti an 1997 tout moun te vle gade l. Medam yo menm se pat pale. Se te laraj. M te rankontre yon ti dam ki di m li te gentan gade Titanic 7 fwa! Continue reading “Sa gen 20 an, m te gad Titanic gratis…”

Advertisements