Eske w ta renmen al viv sou yon lòt planèt?

marsAn 2013, yon konpayi prive Lawolann ki rele Mars One te lanse yon petisyon sou Entènèt pou envite moun al viv sou yon lòt planèt. Plis pase 200 000 moun te enskri pou al patisipe nan yon misyon tèt chaje kap mennen yo sou planèt Mas an 2027.

Continue reading “Eske w ta renmen al viv sou yon lòt planèt?”

Advertisement