Frè Dodo

FB_IMG_1492572596315Yo rele w Dominik, Dodo, Doba. Map rele w Frè Dodo paske gen yon lè ou te yon Frè. Petèt yon jou wa retounen nan plas ou.

Frè Dodo, yo di m yo wè w toupatou nan lari Pòtoprens ap mache monte desann. Zanmi w gen kè sote, yo pa konprann sa wap regle. Eske se enspirasyon wap chache nan lari Pòtoprens? Eske se yon liv wap ekri? Eske se yon fim wap prepare? Zanmi m, ekriven, powèt, aktè, jounalis, senaris, m ta renmen konnen.

Men jodi a se pa ak  ekriven, powèt, aktè, jounalis, senaris la map pale, se ak ansyen Frè a. Wi m konnen w te yon Frè,  ou te pase yon bon valè tan nan kominote kretyen an, Bondye te itilize talan w. Yo di m ou te konn ekri pou legliz. Ou te yon moun ki te zele nan travay Bondye. Men m pa konn sak pase, ou rete w vire do w ou kite sa.

M tande plizyè vèsyon sou rezon ki fè w kite a, men se ou sèl ki ka ban m verite. Gen moun ki di se pou rezon sentimantal, kòmkidire se lanmou ki ta fè w desepsyon. M swete se pa vre paske Bondye se lanmou. Bib la di lanmou pa konn fè desepsyon. Moun fè moun malonèt men Lanmou pa fè bagay konsa. M swete se yon pawòl fèzè envante paske yo pa konn vrè rezon an.

M konnen tou, Frè Dodo, ou se yon nèg ki nan gwo goumen spirityèl. M aprann manman w te pwotestan, papa w te ongan. Se yon gwo chay pou pote, Frè Dodo. Petèt apre sak te rive w nan legliz ou te deside eseye eritaj spirityèl papa w te kite pou ou a. Petèt gen moun ki te konvenk ou kòm bon Ayisyen, ki pote non Batraville, se bondye zansèt yo pou sèvi. Men kote moun sa yo jodi a? Eske se pa yomenm ankò kap pataje foto w sou Facebook ak WhatsApp?

Frè Dodo, petèt ou panse se bondye zansèt yo ki pèmèt ou reyalize gwo bagay nan lavi w men m kwè se Bondye ki mèt syèl ak tè a ki ba w entelijans. Jodi a bondye zansèt yo plis pran plezi nan soufrans ou, yo pa renmen w. Gen yon Bondye ki renmen w, li vle mete w kanpe ankò. Li pa twò ta pou tounen vin jwenn ni.
 Jonel Juste

Advertisement

Author: jjuste02

Journalist, Communication Specialist, Social Media Marketer, blogger, writer, etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: