Fènwa konn touye limyè

Lè limyè pa klere nan fènwa, gen anpil chans pou fènwa touye limyè a. Enposib? Mwen gen egzanp pou pwouve nou sa. Se yon legliz masimadi ki Miami Beach.

Premye fwa m te pase Miami Beach an 2011 (epòk vakans), youn nan bagay ki te plis frape lespri m se yon legliz m te wè sou South Beach, nan zòn touris la. Se yon kote moun ap monte desann tout jounen; genyen moun ki konn ap mache nan lari a toutouni apre yon fin benyen sou plaj ki toupre a.

Zòn South Beach sa chanje klèb striptiz, otèl, se yon zòn plezi. Donk m te sezi wè yon legliz nan mitan tout bagay sa yo. Men nan kè m te di se byen kanmèm. Omwens gen yon ti limyè kap klere nan fènwa a. M sonje yon fwa m te menm antre anndan legliz sa a al priye.

Men m te byen sezi avanyè lè m aprann nan nouvèl ke legliz sa a se yon legliz masimadi. Yon legliz kote yo aksepte masimadi san yo pa fè yo konnen Bondye ka chanje yo ni ankouraje yo chanje. Okontrè lè m al gade sou sitwèb legliz sa a m wè yo di Apot Pòl te fè erè lè l te kondane omoseksyalite. Yo di se paske Apot la te gen prejije e li te nan inyorans. M wè legliz la deplwaye drapo lakansyèl li ak “fyète”. Sa grav.

Donk pandan m te panse se limyè ki tap klere nan fènwa, se fènwa ki tap taye banda anndan legliz masimadi a.

Author: jjuste02

Journalist, Communication Specialist, Social Media Marketer, blogger, writer, etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s